Garantievoorwaarden

VOOR WARMTEPOMPEN VOOR ZWEMBADTOEPASSINGEN

GARANTIE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE GARANTIEPERIODES ,WETTELIJKE OF VERLANGDE

Wij bieden tot 5 jaar garantie mits aan volgende voorwaarden voldaan is

De mogelijkheid tot een verlangde garantie wordt aangekondigd op de aankoopfactuur.

Het betreft een particuliere en/of professionele toepassing . Enkel voor toestellen aangekocht bij Meyer Paul GCV en/of geleverd en geplaatst door onze technieker en enkel gebruikt binnen de door de fabrikant opgegeven werking condities. Het apparaat zal minimaal één preventief onderhoud per jaar ondergaan vanaf het éérste jaar na indienststelling en dit enkel uit te voeren door een technieker van Meyer Paul GCV

Jaarlijks onderhoud wordt aangekondigd via mail en kost volgens vermogen van de warmtepomp incl 21% btw
5 – 20Kw = 114,95 €               20 -40Kw = 127,05 €                  40 -60Kw = 139,15 €

De garantie is geldend op voorwaarden dat:

Het toestel is aangekocht en geïnstalleerd en gefactureerd door Meyer Paul GCV

Het toestel wordt gebruikt zoals aangegeven in de handleiding.

De klant geeft onmiddellijk een defect door zonder zelf een herstelling proberen uit te voeren.

De aankoopdatum moet kunnen aangetoond worden met de aankoopfactuur.

Het toestel wordt gebruikt volgens de voorschriften beschreven in bijgeleverde gebruikershandleiding.

De garantie is niet geldig bij schade veroorzaakt door : atmosferische,chemische of elektrochemische agenten,brand,achteloosheid of onervarenheid,het nalaten om krachtwetten na te leven,defecten in de elektriciteit,gebrek aan onderhoud of onderhoud met verkeerde producten.Garantie vervallen in geval van oververhitting .

Alle onderdelen onderworpen aan slijtage zijn uitgesloten van garantie.

Defecten ten gevolgen van beschadiging,vallen,agressie en extreme invloeden ten gevolgen van natuurlijke fenomenen zoals hagel,storm,sneeuw,hevige,regenval,overstroming

en overspanning of elektrische overstroom etc.worden uiteraard niet erkent als garantie en zijn ten laste van de klant.

Bij schade ten gevolge van verplaatsing en/of interventies van andere techniekers of personen alsook bij slecht dagelijks onderhoud of kuisen door de gebruiker vervallen alle garanties.

De garantie is enkel geldig voor de éérste koper op de aankoopfactuur en is niet overdraagbaar. In geval van vervanging van onderdelen zal de garantieperiode niet verlengt worden.Er wordt geen enkele vergoeding voorzien ter compensatie van de niet werking van het toestel.

Wij verwerpen alle schade direct of indirect veroorzaakt aan personen of goederen door gebruik van dit toestel

Garantie op onderdelen omvat kosteloos vervangen van onderdelen met inbegrip van werkuren , verplaatsingskosten en btw

Voor om het even welke betwisting zal enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd zijn en zal de Belgische wetgeving gelden.

De jaarlijkse onderhoudskosten en datum van uitvoering wordt u per mail voorgesteld. Deze door ons ondertekend document is het enige geldige bewijs van verlenging van garantie en met bij het toestel blijven.

 

BIJ VRIESWEER ZAL DE KLANT ZELF ZIJN WARMTEPOMP LOSKOPPELEN EN LEEGMAKEN